Sobota pro ženy aneb o naději… (Poděbrady 2017)

Sobotu plnou naděje mohly prožít ženy z Čech 13. května v Poděbradech. Sestry místního sboru připravily bohatou stravu – duchovní, duševní i tělesnou. Společně jsme mohly chválit Hospodina zpěvem, vyslechnout si zajímavé kázání Soni Sílové na text 5. kapitoly Markova evangelia a po společném vynikajícím obědě načerpat nové poznatky a dovednosti během připravených workshopů. Nakonec jsme se navzdory májovému počasí vydaly na procházku po lázeňském městě.

Dojmy shrnula jedna z účastnic – Květa Ceplová:

„Stojíme v altánku pod střechou a popíjíme ‚poděbradku‘. Už víme, že její léčivá síla není v pití, ale v ponoření se do ní. A tak tady příjemně trávíme čas, než se přežene ten největší liják. Jsme vlastně na konci našeho sobotního setkání a nikam nespěcháme. Ty ženy, které pospíchaly, odjely už v poledne a neokusily z ochutnávky workshopů. Já jsem velice přivítala hodinový náhled do židovských kruhových tanců ‚Machol‘. Vyjádření modlitby, radosti z Boží přítomnosti nebo ze společenství pomocí jednoduchých pohybů rukou a jednoduchých kroků je velmi povznášejícím prvkem v mém duchovním životě. Židé představení ve Starém zákoně rádi oslavovali své úspěchy a vzájemnou sounáležitost písněmi a tancem. Po vážnějším dopoledním sobotním zamyšlení a výborném společném obědě byl tento workshop skvělým prvkem duchovní náplně soboty. Byla jsem opravdu unesena nasazením sester místního sboru, které pro nás připravily tak příjemně místo pro bohoslužbu, vzájemné rozhovory a nevšední zážitky.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>