První konference žen v Telči (2015)

Ve dnech 23. až 25. 10. 2015 se přes 80 žen ze všech koutů Čech sjelo do města Telč, aby se zúčastnilo historicky první konference žen Českého sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne. Bohatý program, který pro ně byl připraven, začínal v pátek večer společným zahájením soboty. Účastnice měly možnost se seznámit se židovskými zvyky a obřady spojenými s “vítáním královny šabat” a zamyslet se nad úlohou, kterou v této tradici hraje žena. Sobota byla věnována přednáškám nesoucím hlavní téma programu – “Čtyři roční období v životě ženy” – kterými zúčastněné provedla Mgr. Milena Mikulková. Neděle pak byla ve znamení vzájemného obohacování se znalostmi a schopnostmi v rámci workshopů.

Čtyři sobotní přednášky, věnované jednotlivým obdobím, jejich přednostem a nebezpečím, byly nejen příležitostí k uvědomění si vlastní ženskosti v celé její šíři a různorodosti, ale také ujištěním, že ať už ženy procházejí čímkoli, nejsou v tom samy. Nechyběla možnost načerpané poznatky sdílet v rámci diskuzí. Příjemným duševním odpočinkem bylo odpolední překvapení ve formě “cukrárny” a fotokoutku, v němž dámy mohly svou momentální životní náladu vyjádřit pózováním v jednom z tematických klobouků. Celý víkend se nesl v přátelské a uvolněné atmosféře plné chval, modliteb, společenství, vděčnosti a radosti. „Děkujeme Bohu za odpočinek i novou sílu a inspiraci, kterou jsme mohly v průběhu akce načerpat a věříme, že 1. konference žen nezůstane v Českém sdružení sborů konferencí jedinou, ale stane se v budoucnu akcí tradiční,“ uvedla účastnice Lenka Lukáčová.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>