Konference žen Českého sdružení (Kutná Hora 2017)

Předposlední říjnový víkend se v Kutné Hoře uskutečnila již 3. konference, kterou připravilo Oddělení žen Českého sdružení. V malebném prostředí historického města umocněném podzimními barvami a v přátelském kolektivu téměř jednoho sta žen jsme měly možnost zamýšlet se nad nelehkým nosným tématem celé konference – a to sebepřijetím. Za pomoci biblických textů a psychologických poznatků, ale také osobními zkušenostmi nám pomáhala toto téma lépe poznat a pochopit lektorka, pedagožka a konzultantka Ráchel Bícová.

Během bohatého programu jsme se mohly také zamýšlet nad směry svého hmotného, duševního i duchovního života, získávat některé praktické znalosti i rozvíjet svoji kreativitu díky tematickým workshopům. Na Boží štědrost v našich životech jsme mohly odpovědět během charitativní aukce pro jednu ženu v nelehké životní situaci. Chválily jsme Boha písněmi a také se intenzivně vzájemně sdílely (jak už to často mezi ženami chodí :-). K dispozici nám celý víkend byla kazatelka Soňa Sílová, jež pro nás měla otevřené uši i srdce. Velké díky patří i skupině sester ze sboru Praha-Smíchov, které nás překvapily divadelním představením „Mikve“, popisujícím osudy žen židovské ortodoxní komunity, setkávajících se v rituální lázni.

Velice mne těší, že máme možnost účastnit se konferencí žen v tak hojném počtu. Je to jedinečná příležitost vzájemně se poznávat a sdílet se sestrami napříč sbory celého našeho sdružení.

Alena Heczková

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>