Konference žen 2018

Téma: OPRAVDOVÉ – osudové SETKÁNÍ

V pátek 9. 3. 2018 přivítalo krásné, slunečné počasí v horském hotelu KAM v Malenovicích účastnice 8. konference žen. Motem konference bylo „OPRAVDOVÉ – osudové SETKÁNÍ“. Tentokrát jsme pro naše uvažování zvolily příběh o setkání samařské ženy s Ježíšem u Jákobovy studny. Pozvání přijala Denise Hochstrasser, vedoucí oddělení Služby žen při EUD a Dagmar Dorn, vedoucí oddělení žen ve Švýcarsku. Právě mé setkání s oběma ženami ve Friedensau dalo impulz pro název této konference. Mnohdy v životě prožijeme setkání s někým, kdo nás ovlivní, obohatí, motivuje, usměrňuje, posouvá dále, dává naději, odvahu, otevírá oči. 

Jak nás konference ovlivnila?

Konferenci jsme otevřely v pátek společnou večeří.  Na začátku jsme se zapojily do zpívání chvál – znělo to, jako nebeský chór, zpívalo celkem 100 žen! Konferenci žen pozdravil i předseda MSS Karel Staňek. Denise Hochstrasser zvolila pro své večerní zamyšlení texty z Janova evangelia čtvrté kapitoly, verše 7-11. Samařanka měla své problémy a nechtělo se jí s nikým dalším setkávat, proto šla pro vodu v čase, kdy to nebylo obvyklé – v poledne. V té době všichni odpočívali, tudíž byla velká šance, že nikoho nepotká. 

Jak často chodíme my ke Studni, abychom se tam setkaly s naším Bohem? 

Jednou z dekorací v sále byla i maketa studny. Denise vyzvala ženy, aby napsaly svůj příběh na papír a ten vhodily do studny. Mnohé tak učinily. Samařanku setkání s Ježíšem postavilo do úplně jiné pozice. Žena, kterou mnozí pohrdali, přináší do města novou naději pro všechny. Pak obyvatelé města Sychar prohlašují : …díky slovům té ženy, která svědčila, jsme uvěřili. (Jan 4,39)

V sobotním kázání Denise poukázala na pravou hodnotu ženy a Elen Gomolová nám vyprávěla svůj příběh o setkání a přijetí svých adoptivních dětí. Byla to silná zkušenost, za níž stojí manželé, kteří svůj život plně odevzdali do Božích rukou. Úmyslem bylo všem ženám ukázat, jak jsou cenné – jako dcery Krále. Večerní houslový koncert obohatila fotografka, jejímiž objekty jsou ženy všech věkových kategorií, ale především starší ženy. Jak ona sama říká – chce fotit ženy v jejich přirozené kráse s tou největší ozdobou – úsměvem.

Čerpejte pravidelně ze studny vody živé!

Dagmar nás v neděli provedla příběhem „ženy trpící krvotokem“ (Mk 5,28), přičemž poukázala na to, jaké uzdravení přináší dotek víry. Opět jsme využily naši studnu v sále, kam mohly ženy vhodit napsané trápení, bolesti a to, co je tížilo. Pak se Denise s námi nad studnou modlila. Celý víkend jsme studovaly a sdílely se o tom, jak je důležité znovu a znovu přicházet ke Studni živé vody. Nezapomněly jsme ani na kreativitu a společný čas jsme si rozdělily do několika workshopů. Tento víkend jsme pociťovali velkou Boží milost, lásku a vděčnost, že se můžeme svobodně scházet a vzájemně se povzbuzovat.

Byly jsme svědky i něčeho mimořádného: rozloučily jsme se s Denise, která odchází po mnoha letech práce pro oddělení Služby žen do svého zaslouženého důchodu. Popřály jsme jí Boží požehnání a všechno to nejlepší, aby si tyto chvíle mohla užívat se svými milými. Přivítat jsme mohly Dagmar, která převzala místo a práci vedoucí oddělení Služby žen při EUD. 

Opět nám posloužila studna jako místo setkávání, přicházení i odcházení.

Bůh vám žehnej!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>