Za velkým mužem stojí velká žena

Sonja Baťová a Barbara Bushová

Dvacátého února 2018 zemřela zvláštní žena, které má i pro Českou republiku nemalý význam – Sonja Baťová, snacha neméně slavného muže Tomáše Bati. Po boku svého manžela Tomáše J. Bati mladšího stála celých 62 let. Vychovali spolu čtyři děti. Sonja svého muže doprovázela na cestách a díky své (ryze ženské) zálibě ve sbírání bot, zachovala tradici výroby. Tato její vášeň pomohla k vybudování největšího muzea bot na světě, čítajícího přes 13 tisíc artefaktů.

Necelé dva měsíce po Sonje zemřela jedna z prvních dam Ameriky, Barbara Bushová. Se svým mužem Georgem W. H. Bushem prožila 73 let a vychovala šest dětí. Ačkoli se tyto dvě velké dámy oficiálně nikdy nesetkaly, měly obě podobné životní příběhy i hodnoty. Pro obě byla rodina a tradiční hodnoty na prvním místě. S veškerou láskou, oddaností a grácií je hájily. 

Sonja i Barbara byly kritizovány feministkami a mladými ženami, které zastávaly názor, že žena má být úspěšná díky sobě, nikoli jen kvůli manželovi. Mnohé z těchto žen vůbec nepochopily, že za úspěšným mužem stojí jeho neméně úspěšná žena – nikoli jako oponent, ale jako partner na všech úrovních.

Obě dámy své muže podporovaly, a tím si vytvářely i vlastní pole působnosti a velmi empaticky přistupovaly k běžným úskalím v životě. Barbara založila nadaci Barbara Bush Foundation for Family Literacy a velmi podporovala domácí výuku. Sonja zase doprovázela svého chotě a pozorně sledovala dění kolem. Často se stávalo, že spolu otvírali obchody nebo fabriky na místech, kde ona viděla nutnost dát lidem práci, aby si pak třeba mohli dovolit posílat děti do školy.

Když jsem zaslechla onu zprávu o úmrtí Barbary Bushové, okamžitě se mi vybavily dvě biblické ženy: Marie a Anna. Ženy, které byly matkami dvou mužů, jejichž životy zde na této zemi  měly pro nás věřící zásadní význam. Jedna z nich – Marie – na začátku netušila, koho vlastně pod srdcem nosí, ale anděl ji upozornil, že její dítě bude mimořádné a jedinečné. Anna zase po dlouhém čekání zaslíbila své dítě Bohu ke službě v chrámu. Tyto ženy se setkaly a obě se navzájem těšily z nastávajících radostných událostí. Obě stály na straně svých mužů, ačkoliv oni byli významnější. 

V dnešní době, kdy se manželství a tradiční hodnoty opomíjejí, bych Vás, ženy, maminky, babičky, dcery, snachy, vnučky… chtěla povzbudit ve vaší roli. Jste mimořádné a výjimečné! Buďte si toho vědomy. Není důležité, zda jste absolvovaly přední university, je mnohem důležitější, že vytváříte universum! 

Vytváříte pohodu a bezpečí pro ty, kdo jsou kolem vás. Nezáleží na tom, zda jsi matka jednoho, anebo více dětí. Ve skutečnosti ani nezáleží na tom, zda jsi vůbec matka – záleží na tom, že jsi žena, kterou Bůh poslal na tuto zem s určitým záměrem. Ten největší záměr je, abys kolem sebe šířila lásku, úsměv a pohodu, protože toto je dáno ženám! Ačkoliv jsme ty křehčí, jsme velmi silné!         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>