Jaký byl víkend a konference žen?

Téma: Síla slov

Víkend 7.-9.4.2017 v hotelu KAM patřil konferenci žen. „Síla slov“ – téma, nad kterým jsme se zamýšleli s křesťanskou spisovatelkou Hankou Pinknerovou. V Přísloví 16, 24 je psáno: Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem. Slovo má obrovskou sílu, dokáže povzbudit, potěšit, pochválit, motivovat, ale dokáže také zranit, ublížit, demotivovat a zmalomyslnit. V bibli je mnoho významných žen, které  v pravou chvíli zasáhly svým sloven – vnuknutým samotným Bohem, aby zvrátili běh událostí. Jedním z příkladů je ABIGAIL , která svými slovy, především nasloucháním všech zúčastněných dokázala zvrátit negativní postoj svého muže Nábala  a uklidnit záměr Davidův. / 1.Samuelova  25, 23.-27./ Na druhé straně i každá žena potřebuje od svého okolí, svých milých slyšet slova chvály, lásky, uznání  a sdílení . Celá konference byla jedním velkým místem k setkání, sdílení se a modlitbám doplněným o velkou radost ze společenství.  

Co všechno jsme prožili?

Cítili jsme, že Bůh byl uprostřed nás a dopřával nám zažít požehnané chvíle.  Sobotní den jsme ukončili zamyšlením nad židovskou tradici, která zahrnuje i netradiční zvyk – misku s vonnými bylinami, ke kterým si každý zúčastněný přivoní, aby si zachoval příjemnou vůni sobotního dne do dalšího týdne.  

S radostí a nadšením zpíval celý sál  „ Havenu šalom alejchem“  za doprovodu hudebnic, které se v daný moment sešly na jednom místě. Přinášet pokoj svým slovem je úkol nás všech – žen, ke kterému nás Bůh povolává. 

I jedno slovo dokáže rozjasnit ráno.
I jeden pohled dokáže učarovat,
i jeden den dokáže změnit celý život.
I jedno pohlazení dokáže zaplnit prázdnou duši.
A právě pro tyto maličkosti žijeme, protože jen jedna maličkost dokáže velké věci.

Těšíme se na příští rok!
Za organizační tým Iveta Halešová

Comments are closed.